Archive for Nieuws homepage

Jeugdfederatiepartij Scharnegoutum

jeugd federatie wedstrijd

Jeugdfederatiepartij te Scharnegoutum

zie voor aktie foto’s https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

10 sept.’18 najaarsvergadering

Na een mooie opkomst van de najaarsvergadering, hebben we ons seizoen 2018 doorgenomen.
We hebben naast de gezellige & fanatieke competitie-avonden ook mooie partijen gehad.
We bedanken onze vrijwilligers. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het zeker tegenwoordig niet meer.
We hebben dit seizoen gemerkt dat we iets minder actieve seniorenleden op keatsfjild hebben, maar daar tegenover is er een grote enthousiasme bij de jeugdleden. Waarvan verschillende jeugdleden hun hebben laten zien bij federatie-partijen en niet zonder succes. Daarnaast zijn er ook jeugdleden die meedoen met de KNKB wedstrijden. Hierbij willen we Iris Oosterbaan benoemen zij is toch maar even 2de in het klassement geworden bij de categorie Schoolmeisjes. Hier zijn we natuurlijk trots op.
We sluiten de avond af met de winnaars van de klassementen 2018 & uitreiking van De Lytse Stuit Cup.
K.V. de Lytse Stuit Feliciteert jullie allen & bedankt iedereen voor zijn inzet !
Hierbij willen we zeker de sponsors niet vergeten, zonder hun steun kan de club weinig tot niets. BEDANKT !

Slotavond 8 Sept. senioren


Slotavond 4 sept. voor de jeugd


De Jeugd Slotavond van K.V. de Lytse Stuit na een mooi seizoen.
Applaus voor de trainers & begeleiders om onze jeugd zo te motiveren.
De club kampioenen ; Anne, Domin, Marrit, Thijs & Gerlof… GEFELICITEERD !

Zie voor meer foto’s op onze facebook site
https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

2 sept. 2018 Open teats kampioenschap


Kransen waren voor Marcel & Erik
2de prijs; Piet & Jos
1ste in verl.ronde; Tineke & Steef
2de in verl.ronde; Jurre & Henk Jan


Pre-PC 29-7-2018

De Pre-PC samen met DLG is weer gespeeld met dank aan sponsor bouwbedrijf D. Posthuma. Met hier en daar een ingewikkelde berekening zijn dit de winnaars:

A-Klasse
1e prijs
Michel Nesse
Jos Peterson

2e prijs
Nolke Bergstra
Pieter Jan Atsma

B-Klasse
1e prijs
Herco Spoelstra
Auke Koopmans
Sybrigje Nienke Boschma

2e prijs
Sjoerd Hofstee
Thea Miedema
Kristia Dotinga

Theo had voor de cup niet een hele ingewikkelde berekening, maar het was wel onnavolgbaar. De beker blijft bij DLG.

21 juli KNKB Welpen jongens

De winnaars bij de A klasse vd Welpen jongens te Scharnegoutum

1.Jort de Kroon(Dronryp) & Lieuwe vd Kamp ( Nijland)
2. Jorrit Bosch (Arum) & Dennis Bida ( Dronryp)

Winnaars in B Klasse Welpen jongens te Scharnegoutum,
1.Melle Talsma ( Achlum) & Niek Dijkstra ( Anjum)
2.Stijn Feenstra ( Exmorra) & Joachim Schaaf ( Bitgummole)
3. Sijtse Kloosterman & Allon Elzinga ( Bolsward)
1steverl. Frans Oosterbaan & Kyano v Swinden (Exmorra)
2dev verl. Damien Koopmans ( Leeuwarden & Wiebren Tamminga ( Tirns).

Voor meer foto’s zie op : https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

periode titel

Vorige week is de periode titel uit gereikt aan de dames-, en heren A en B klasse, de prijzen die verdeeld zijn is aan diegene die aanwezig waren. Dat zou kunnen betekenen dat je in de top 3 staat, maar niet aanwezig was, dat de prijs naar de volgende genomineerde ging.

De Vries Partij 14 juli

Opgave via KNKB-site

 

24 juni Ouder-kind partij

Prijswinnaars bij de kabouters;
Krans voor Lars & Steef
2de pr. Marrit & Joop

prijswinnaars bij de Welpen;
kransen voor Frans & Klaas Jan
2de pr. Jeljer Sjoerd & Sjoerd

Prijswinnaars bij de pupillen & Schooljeugd;
Kransen voor Gerlof & de Sponsor
2de prijs Thijs & Inge
1ste verl. Lucas & Timo
2de verl. Mark & Otto
3de verl. Sanne & Arjen.

Voor meer foto’s zie onze faceboeksite;

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/