Laatste Nieuws

De Pre-PC samen met DLG is weer gespeeld met dank aan sponsor bouwbedrijf D. Posthuma. Met hier en daar een ingewikkelde berekening zijn dit de winnaars:

A-Klasse
1e prijs
Michel Nesse
Jos Peterson

2e prijs
Nolke Bergstra
Pieter Jan Atsma

B-Klasse
1e prijs
Herco Spoelstra
Auke Koopmans
Sybrigje Nienke Boschma

2e prijs
Sjoerd Hofstee
Thea Miedema
Kristia Dotinga

Theo had voor de cup niet een hele ingewikkelde berekening, maar het was wel onnavolgbaar. De beker blijft bij DLG.

Op Hemelvaartsdag is de ledenpartij met Boazum gespeeld, ook wel bekend als Boazum thús. Met dank aan sponsor Vakgarage Anne Knol (www.vakgarageanneknol.nl) is er een wedstrijd voor de jeugd en senioren gekaatst.

Uitslag van de jeugd:
1e prijs
Sanne van der Werf
Ruurd Oosterbaan
2e prijs
Thijs Lanting
Melle van der Werf
3e prijs
Gerlof Atsma
Else Boonstra

Senioren A
1e prijs
Kees Merkus
Peter Jansen
Pieter Jan Atsma
2e prijs
Nolke Bergsma
Michel Rijsemus
Hessel de Groot

Senioren B
1e prijs
Hetsche Boonstra
Herco Spoelstra
Joost Schaap
2e prijs
Marco Kruger
Auke Koopmans
Theo Miedema

16 sept.’17 Pearkenachtkeatsen … slotpartij 2017

Pearkenachtkeatsen, het heeft het bestuur wat kop zorgen bezorgt om het door te laten gaan of toch af te lassen ivm met het weer. Alle buienradars en weermanen/vrouwen zijn gehoord en hieruit maakte het bestuur op dat de buien gaan OM Scharnegoutum heen. Ja Wel … het mocht door gaan & werd een prachtige, gezellige, sportieve nacht.
Met als winnaars in de A klasse: Tineke & Jos, 2de prijs voor Wilma & haar man.
B Klasse: 
1.Sjoukje & Wiep ( sjoukje haar eerste krans in haar leven),
2.Tessa & Theo
3. Esmee & Jacob
1ste verl. ronde; Zwette Koningin & Ronny
2de verl. Petra & Colin

11 sept.’17 Eind klassement competitie 2017

A klasse heren:

 1. Steef haarsma
 2. Reindert Ooosterbaan
 3. Klaas jan Oosterbaan
 4. Joop Hoekstra
 5. Wiep Gaastra
 6. Timo Atsma
 7. Marcel Boersma
 8. rich Atsma
 9. Yme Dijkstra
 10. Erik Zeilstra
 11. Johan Boorsma
 12. Tjalling Zijlstra
 13. Meindert de Groot
 14. Jos Peterson
 15. Johan Wittermans
 16. Michel Rijsemus
 17. Pieter Jan Atsma
 18. Hessel de Groot
 19. Otto Akkerman
 20. Kees Merkus
 21. Siebe Wybrandi
 22. Herre Adema
 23. Harm Auke Dijkstra
 24. Arjen Radix
 25. Henk Jan Eekma

Heren B Klasse:

 1. Gerald Dotinga
 2. Herco Spoelstra
 3. Ronny Zijlstra
 4. Kees Willem Koopmans
 5. Piet Zijlstra
 6. Theo Miedema
 7. Lieuwe de Groot
 8. Jelle Leeverink
 9. Jacob Koopmans
 10. Colin Zijlstra
 11. Remco Zeilstra
 12. Auke Koopmans
 13. Klaas Fokke Plantinga
 14. Jan Oane de Groot
 15. Hans de Bruin
 16. Geert Atsma
 17. Joost Schaap
 18. Mark Akkerman
 19. Siebo Feenstra
 20. Jacob Bijlsma

Dames:

 1. Anne Marije Hofstra
 2. Robin de Leeuw
 3. Judith Atsma
 4. Sanne de Vries
 5. Anne de Groot
 6. Petra Conradi
 7. Esmee Bijlsma
 8. Nynke Posthumus
 9. Tessa van der Laan
 10. Anne Afke Zijlstra
 11. Regina Postma
 12. Lisette Draaisma
 13. Betty de Vries
 14. Janneke Zeilstra
 15. Anouk Brock

 

jeugd welpen;

 1. Thijs Lanting
 2. Marit van der Meer
 3. Lucas Gaastra
 4. Cas de Jong
 5. Jelke Keulen

pupillen & oudere jeugd;

 1. Gerlof Atsma
 2. Isa de Jong
 3. Sandra Cnossen
 4. Janna Keulen

Wisselbeker voor de Jeugd gaat dit jaar naar Thijs Lanting

8 Sept.’17 FeestKeatsPartij

De weersvoorspellingen waren niet feestelijk. Toch nog een mooie dag gehad. Er waren 23 partoer, waarvan jeugd, recreanten en senioren.

Waarvan hier de prijswinnaars:
jeugd
1.Mark Akkerman & Anne Silvius
2.Janna Keulen & Ruurd Oosterbaan
3. Elbrich Kooistra & Sanne van der Werf

1ste verl.ronde. Lourens Reiker & Jeljer Sjoerd Kooistra

2de verl.ronde. Cas de Jong & Marrtit van der Meer
recreanten
1.Joke Akkerman & Thijs Akkerman
2.Anouk de Vries & Bea Atsma
senioren
1. Jos Peterson, Gauke Zijlstra & Herco Spoelstra
2.Harm Auke Dijkstra, Joop Hoekstra & Nynke Posthumus
3.Marcel Boersma, Tessa van der Laan & Auke Koopmans
1ste verl.ronde. Rick Atsma, Timo Atsma & Ronny Zijlstra
2de verl.ronde. Reindert Oosterbaan, Tineke Algra & Theo Miedema

De Zwette Koningin met het winnende partoer. Herco, Gauke & Jos

Gauke Zijlstra is tot Koning uitgeroepen. GEFELICITEERD !

Voor alle actie foto’s kunt u hier klikken 

 

27 aug. Leden partij met Boazum

1ste prijs Janna Keulen & Thijs Lanting

2de prijs Harmen Boonstra & Sienna Hemstra

 

6 augustus’17 KNKB welpen meisjes partij

Klik hier voor meer foto’s op onze Facebooksite

Winnaars van deze partij:

1. Sophie Kroondijk ( St.Anne) & Karina Mollema ( Dronryp)
2.Lisanne Venema (Lollum) & Noelle Hiddinga ( St.Anne)
3.Nina Claire Wijning ( St.Anne) & Jetzke Zijlstra (Sibrandebourren)
1ste verl.ronde. Brecht Renema (Heeg) & RianneOsinga (Ingelum)
2de verl.ronde. Fianne Dijkstra (Easterein) & Matsen vd Goot (Goenga)

 

30 Juli KNKB heren 50+ partij

Winnaars van de KNKB Heren 50 + 
A-Klasse:
1.Auke Akkerman( Minnertsga), Ibo Nicolay(Britsum) & Sipke Hiemstra(Easterein).
2. Johan Hiemstra(St.Anne), Tjeerd Dijkstra(Easterein)& Roel Venema( Bolsward).
3 Simon Kingma(Easterein), Sape Nauta( Berltsum) & Wybren vd Woud(Leeuwarden).

B_klasse:
1.Roelof Hoogland(Bitgummole), Henk Hellinga( Makkum fr) & Siebe v Loon (Heerenveen)
2. Eddy van der Lei ( Leeuwarden), anne Brouwer (Wommels) & Wibe Hoitinga (Boazum).
3.Henk Woppenkamp (Hauwert),Joop Bootsma( Reahus), Johan Wittermans(Sneek).
1ste in verl. ronde: Anne Siderius ( Boazum), Piet de Groot ( Midlum) & Germ de Graaf (Holwerd)
2de verl.ronde: Oeds Broersma( Witmarsum), Piet Stellingwerf(Harlingen) & Anno Miedema(Stiens).

Mannen LOKWINSKE !

Sjoch ek op us facebook site klik hier

8 Juli De Vries Partij

De Vries Partij  klik hier voor meer foto’s 

Maandag-avond 3 juli wordt het tussen klassement bekend gemaakt van de seniorencompetitie. De PERIODE TITEL wordt uitgereikt. ( bij afwezigheid van een prijswinnaar gaat de prijs naar degene die vervolgens het hoogst in het klassement staat).

We zijn al weer halverwege het seizoen. Maar zonder de Perkencommissie hadden wij weinig uitgehaald. Dankzij deze mannen kunnen wij elke week weer keatsen. Een gouden Partoer waar de Lytse Stuit beslist niet zonder kan.

Sjoerd, Jan & Rein 

24 Juni:

Moniek en Iris. Zij hadden vandaag de 3e prijs bij de KNKB afdeling Schoolmeisjes te Raers. Volgende week het NK Schoolmeisjes.

1e omloop 5-5 6-4 gewonnen van Reahus-Tirns.

2e omloop 5-3 6-4 gewonnen van Minnertsga.

3e omloop 5-2 6-4 verloren van de latere winnaars Makkum.

 

23 juni Jeugd Federatie Partij:

Winnaars Federatie Jongens:

1. Aizo & Bert Veldman ( Hommerts) & Wiebren Posthuma (Folsgare).
2.Klaas Jan Oosterbaan, Matthijs Beukens ( Folsgare) & Jeffrey van der Werf ( Reahus).

categorie Meisjes:


1. Iris Oosterbaan & Judith Atsma
2. Marit Folkertsma (Folsgare) & Irma Jaarsma ( Hommerts)

Pupillen meisjes:


1. Anne Sjoukje Leenstra ( Gauw)& Sjoukje Gerbrandy (Goenga)
2.Amarins Gerbrandy (Reahus) & Susan de Vries (Goenga)

Schooljongens:


1. Sjouke Beimers( Bitgummole) & Johan Rienstra ( Balk)
2. Jan Johannes vander Kamp ( Nijland) & Ruurd Jan Leenstra ( Gauw)
1ste verl. Matthys Renema (Heeg) & Rinke Schram ( Balk)
2de verl. Ate Schaap (Tirns) & Pieter Breeuwsma ( Nijland)

 

Schoolmeisjes:


1.Hieke Bootsma ( Tirns) & Nina Kaptein ( Folsgare)
2.Moniek Lootsma (Goenga) & Jetske de Boer ( Hommerts )

School jongens:


1. Gerlof Atsma & Cees Detmer Kramer (Balk) 
2.Remco Yska ( Bolsward) & Niek de Jager (Jutryp)
3.Otte Algra ( Leeuwarden) & Folkert Yde Kievit ( Sibrandebuorren)

Welpen meisjes:


1. Martsen van der Goot ( Goenga) & Jetske Zijlstra ( Sibrandabuorren)2.Brecht Renema ( Heeg) & Sanne vd Werf ( Scharnegoutum)

Welpen Jongens:

 

1. Thijs Lanting & Ruurd Oosterbaan 
2. Mikkel Guljé ( Goenga) & Yuri Sterk ( Sneek)
Deze 4 mannen hebben een geweldige finale gespeeld, ook zo spannend 5-5 4-6. Klasse !

Voor alle aktie foto’s , verwijzen wij door naar facebook Klik-hier

 

18 juni Leden Partij of de Vaderdag Partij:

 

De Kaatsers hebben er zin in, maar er werd wel veel gesproken over het ( te) mooie weer.  De spieren kregen geen kans om koud te zijn.

IMG_1197

IMG_1332

 

Uitslag welpen:

 1. Thijs Lanting & Marit van der meer
 2. Cas de Jong & Jeljer Sjoerd Kooistra

IMG_1345

IMG_1346

Uitslag Pupillen:

 1. Gerlof Atsma & Isa de Jong
 2. Elbrich Kooistra & Janna Keulen

DSCN0698

Uitslag senioren verliezers ronde:

1.Meindert de Groot & Jacob Koopmans

2. Jos Peterson, Judith Atsma & Ronny Zijlstra

DSCN0704 DSCN0702

Uitslag Senioren winnaars ronde:

1.Wiep Gaastra & Hessel de Groot

2.Rick Atsma, Anne Marije Hofstra & Jelle Leeverink

3. Otto Akkerman, Klaas Jan Oosterbaan & Lieuwe de Groot.

DSCN0713 DSCN0709 DSCN0708

Voor meer foto’s Klik Hier.

18 juni KNKB Jubileum partij:

unnamed (1) unnamed

Hier wint onze Iris Oosterbaan de krans! dit maakt het wel een heel mooi weekend voor De Lytse Stuit!

Alle winnaars willen we F E L I C I T E R E N !

18juni

 

IMG_9498bb DE NIEUWE SHIRTS voor de JEUGD op gespaard met de sponsor munten van Poiesz.

IMG_9500bb

Op Hemelvaartsdag was weer de ledenpartij samen met Boazum. Het was een mooie kaatsdag. Er werd vollop gestreden voor de prijzen. Bij de welpen en de pupillen/schooljeugd werd er in een poule gekaatst. Daar zaten een aantal spannende partijen tussen. In de B klasse van de senioren waren er 5 parturen en na 2 wedstrijden werd de finale gekaatst. Deze eindigde in 5-3 6-6. In de A klasse was het een spannende finale. Pieter Jan raakte geblesseerd en zijn partuur kwam met 5-4 achter. Uiteindelijk wisten ze toch nog te winnen met 5-5 6-2.
Prijswinnaars:
Welpen:
1e Thijs Lanting en Jelke Keulen
2e Jildau de Graaf en Ruurd Oosterbaan
Pupillen en schooljeugd
1e Tymen Sminia en Domin Silvius
2e Harmen Boonstra en Else Boonstra
Senioren B
1e Herco Spoelstra, Ane Siderius en Anne Marije Hofstra
2e Tessa van der Laan, Nynke Posthumus en Ane Lanting
Senioren A
1e Nolke Bergstra, Klaas Siderius en Pieter Jan Atsma
2e Jurian Rijpma, Klaas Jan Oosterbaan en Jan Boonstra

25 mei

Jacob Bijlsma, Pieter Jan Atsma, Wiep Gaastra en Kees Merkus mogen de velden klaar maken, maar ook naderhand opruimen. BvD.

12 /13 mei, Vandaag en gisteren federatie wedstrijden voor de jeugd in Itens. Thijs en Sanne winnen de krans bij de welpen, Ruurd 2de prijs, Frans 3de prijs. Bij de categorie Jongens won Hessel, Jelger (Hommerts) en Julia ( Easterein) de Krans .
Lytse Stuit was weer goed op dreef! Gefeliciteerd allemaal

itens

28 April hadden we de eerste federatie wedstrijd voor de jeugd te Ysbrechtum. Thijs Lanting ( welp) en Iris Oosterbaan (schoolmeisje) behalen hier de krans. Gefeliciteerd!
Gisteren hadden we de eerste KNKB wedstrijd voor de jeugd. Klaas Jan en Hessel stapten op de fiets naar Mantgum en Iris ging met moeders naar Bolsward. Iris zat er meteen goed in. Zij kaatste samen met Gerde Lycklama a Nijholt uit It Heidenskip.
Zij wonnen in een finale die nooit spannend werd met 5-1 en 6-2 van Larissa Smink (Makkum) en Anne Galama (Tjerkwerd).
Iris Gefeliciteerd!

20170507_160008 (2)

27 April KONINGSDAG PARTIJ

De vlag staat op de toren, wij kunnen beginnen op deze Koninklijkefeestdag.

FEESTELIJKE DAG

FEESTELIJKE DAG

De Koningsdagdag wordt door de voorzitter Reindert & Oranje vereniging-bestuurslid Kees Willem geopend.bbfotoos (2)

bbfotoos (6)

De Koningsdag Partij 2017 is gespeeld.
Mooie spannende wedstrijden zijn gekaatst, zo ook in de finale’s. Publiek heeft mooie partijen mogen zien. Bedankt Kaatsters!
2de prijs bij de jeugd was voor Domin Silvius & Melle van der Werf. 1ste prijs voor Thijs Lanting & Ruurd Oosterbaan.
2de prijs in verl.ronde bij senioren was voor Jos Peterson, Kees Willem Koopmans & Ronny Zijlstra.
1ste pr.verl.ronde was voor Wytze Huitema, Joop Hoekstra & Sanne de Vries.
3de pr. in winnaars ronde was voor Michel Rijsemus, Jacob Koopmans & Auke Koopmans.
2de prijs; Steef Haarsma, Klaas Jan Ooosterbaan & Anne de Groot.
De kransen waren voor Meindert de Groot, Timo Atsma & Anne Marije Hofstra.
De Koningsprijs was voor Meindert de Groot. Hij had een krachtige opslag, waar vele punten mee verdiend zijn.
De Lytse Stuit wil jullie allemaal FELICITEREN !

bbfotoos (154)

 

bb1

Zie voor meer foto’s in de foto-gallerei of op onze facebook site

24 April Voorjaarsvergadering + Loting

maandagavond 24 April

maandagavond 24 April

9 Partoeren voor Koningsdag:

1.

Wytzse Huitema

Joop Hoekstra

Sanne de Vries

 

2.

Michel Rijsemus

Jacob Koopmans

Auke Koopmans

 

3.

Meindert de Groot

Timo Atsma

Anne Marije Hofstra

 

4.

Reindert Ooosterbaan

Johan Wittermans

Robin de Leeuw

 

5.

Jos Peterson

Kees Willem Koopmans

Ronny Zijlstra

 

6.

Bert Plat

Hessel de Groot

Nynke Posthuma

 

7.

Steef Haarsma

Klaas Jan Oosterbaan

Anne de Groot

 

8.

Wiep Gaastra

Ynte Dijkstra

Lieuwe de Groot

 

9.

Erik Zeilstra

Herco Spoelstra

Theo Miedema

27april

Opgave tot maandag 24 April 19.00 uur via de mail: info@kvdelytsestuit.nl

****************************************************

I.v.m. beëindigen van de kaatssport heeft Heather een Trainingspak (maat S) van de Lytse Stuit te koop voor 30,- euro. Het is weinig gebruikt, pak ziet er nog goed uit. Bij belangstelling kan je contact opnemen met Heather 06 20575427 of mail heatherzijlstra@ziggo.nl

****************************************************

 

Graag tot ziens op Sportpark De Kromme Tille!

7 April Uitreiking van de Jeugd Sponsor Munten cheque

Groot feest in Leeuwarden. Enkele jeugdleden mochten de cheque in ontvangst nemen namens onze club. Dit was dan ook een dikke vette cheque:IMG-20170407-WA0001

Wij zijn er erg blij mee. We gaan dit dan ook goed investeren in onze jeugd. Iedereen die mee heeft geholpen te sparen HARTELIJK DANK !

6 April De Kaatsvereniging organiseert de gymnastiek-les.

K.V. de Lytse stuit mocht vandaag de gym-les invullen van de basisschool Op ‘e Hichte. Het was een uurtje volop enthousiasme .

keats 1

 

2 April Zaalkaatsen 2017

De eerste kaatspartij van 2017 in de zaal. Met dank aan de sponsors Auke Koopmans & Gemma Miedema.

bb (123)

De Kransen gingen naar het jonge partoer Klaas Jan Oosterbaan & Meindert de Groot.

bb (137)

Tweede prijs  voor Auke Koopmans & Joop Hoekstra.

bb (129)

De opkomst was dit jaar niet zo groot, maar dat kon de kaats sfeer niet drukken. Er werd mooi gekaatst & gestreden om de krans, niemand wou de punten weggeven.

We zien jullie graag bij de eerste competitie avond  ( incl loting Koningspartij ) op 24 April.

2017

We beginnen zo langzamerhand met de voorbereiding van het nieuwe Kaatsseizoen.

We zijn ingenomen dat we mee mogen doen aan de Poiesz-sponsor-actie ’17.

 

1612506-5-POIES-FB_HEADER_CLUBS

 

2016

veel lol met de jeugdkaatsers in 2016

veel lol met de jeugdkaatsers in 2016

Zie voor meer foto’s (ook van de slotmiddag ) op de jeugdpagina & de uitslagen van de jeugdcompetitie staat bij : Uitslagen jeugd.

Eindklassement competitie kaatsen senioren 2016:

Winnares bij de dames 2016: Anne Marije Hofstra

Kampioen bij de A- Klasse heren : Meindert de Groot & de kampioen bij de heren B- Klasse is Auke Koopmans.

Het Complete klassement staat bij ‘uitslagen senioren’.

 

 

3/4 September Pearke Nacht Keatsen

Pearke Nacht Keatsen '16

Pearke Nacht Keatsen ’16

IMG_9669 IMG_9676

Winnaars A-Klasse

Winnaars A-Klasse

Winnaars B-Klasse

Winnaars B-Klasse

Winnaars C-Klasse

Winnaars C-Klasse

Voor volledige uitslag zie bij ‘uitslagen senioren’

Zondag 28 augustus KNKB Pupillen jongens in actie op Sportpark De Kromme Tille.

28aug (39)

Het was broeierig warm. Soms een bui trotseren & de muggen speelden mee. En toch stond 1 ding voorop er werd fanatiek gekaatst. Klasse jongens!

28aug (33)

28aug (9)

28aug (18)

 

Zie voor meer foto’s op :

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/ 

en klik hier voor de fotogalarij.

Eerste prijs in de A- Klasse pupillen-jongens:

Leon Wijning ( St. Anne) & Johan Sipma ( Lioessens)

tweede prijs: Marten Leyenaar ( Exmorra) & Jan Bandstra (Oosternijkerk).

Eertse prijs in de B- Klasse:

Rink Rudmer Sterk ( Berltsum) & Marten Daaf Alkemade (Dronryp).

2. Daniel Meesters ( Bitgummole) & Jelmer Brouwer ( Easterein)

3. Rinnert Tolsma ( Arum) & Matijs Buma ( Arum)

1ste in verl.: Hylke Talsma ( Achlum) & Juri van Malsen ( Makkum).

Zaterdag 20 Augustus “Bring de keatsers by it Keatsen!”

Wat een dag ! Welpen, pupillen, school-jeugd, jeugd, senioren, hoofdklasse heren- & Dames allemaal op Sportpark De Kromme Tille te Scharnegoutum.

W E L K O M

aa (2)

aa (45)

aa (64)

ac (4)

Onder uitslagen jeugd staan alle uitslagen van deze dag.

ac (27)

PC Koning 2016 Hans Wassenaar reikte de prijzen uit bij de jeugd.

In de federatie senioren werd ook spannend- & met veel plezier gekaatst . Zie de uitslagen bij uitslagen senioren“.

IMG_9341

B-Klasse

IMG_9344

A-klasse

x1 (3)

Finale dames: partoer 4 ( Nicole Hempenius, Sandra Hofstra & Louise Krol) tegen partoer 6 ( Anne Monfils, Nynke Sijbrandij & Marrit Zeinstra).

Finale heren partoer 4 (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar & Hans Wassenaar) tegen partoer 8 (Bauke Triemstra, Dylan Drent & Patrick Scheepstra).

y1 (4)

x3 (6)

De Kransen in de hoofdklasse dames waren voor Anne Monfils – Kimswert, Nynke Sijbrandij – Dearsum & Marrit Zeinstra – Peins

z (6)

bij de Heren hoofdklasse gingen de kransen naar: Marten Bergsma – Minnertsgea, Jacob Wassenaar & Hans Wassenaar – Ljouwert

voor meer foto’s klik hier

 

Zaterdag 20 aug.’16

KNKB pupillen Hitzum

KNKB pupillen Hitzum

 

Iris Oosterbaan & Romy Postma – Winsum- winnen bij de KNKB pupillen meisjes A-klasse de krans.

Super !

 
voor de senioren

voor de senioren

Open Scharnegoutumer Teats Kampioenen zijn:

ERIK & TIMO

2de pr. Gerald & Anne,

3e pr. Jos & Liset

4e pr. Marcel & Roald, Joop & Gemma

1e verl.ronde Reiner & Femke

2e verl. ronde Michel & Catharina

3e pr. Jacob & Sandra

5b35ae8e-5945-48c2-8658-f34362e20fbeteatsen (17)teatsen (31)kopieteatsen (38)kopieteatsen (44)kopieteatsen (48)kopie

9 juli Ouder- Kind partij

Robin & Janneke 1ste prijs

Robin & Janneke
1ste prijs bij de oudste jeugd

P1000388

Gerlof & Pieter Jan 2de prijs

P1000384

Wieb & Renske 1 ste prijs Welpen

P1000369

Lucas & Rick 2de prijs

P1000380

Reindert & Ruurd 1ste prijs bij de Kabouters

P1000376

Fransico & Frans 2de prijs

Zie voor de aktie foto’s op de Jeugdpagina.

 

Voor het tussen klassement competitie ’16 zie tab blad Uitslagen senioren.

***************************************************

VERMIST

Michel is afgelopen zaterdag zijn lichtblauwe kaatshandschoen kwijt geraakt. Heeft iemand enig idee waar deze kan zijn? mail ons info@kvdelytsestuit.nl

***************************************************

2juli

De prijswinnaars van de De Vries Partij

Dames Klasse:

 1. Gerry Edou Mollema & Gabrielle Bouma
 2. Tineke Yntema, Ida Hallema & Jetske Sieperda.

Heren C Klasse:

 1. Douwe de Vries, Marco Kruger & Wibe Hoitinga
 2. Geert Atsma, Timo Atsma & Marcel Boersma

Heren B Klasse:

 • Karst Tamminga, Pieter Jan Atsma & Bert Plat
 • Jaap Toering Jeroen Brouwer & Harm Dijkstra
 • 1ste verl. Rijkel Dotinga & Julian Faber
 • 2de verl. Otto Akkerman, Jos Peterson & Steef Haarsma

Heren A Klasse:

 • 1.Cor, Wim henk & Jouwert Nicolay
 • 2.Johannes Reiker, Sibe Wijbrandi & Reindert      Oosterbaan

 

Zaterdag 2 juli De Vries Partij aanvang 12.00 uur.

Loting van De Vries Partij

Loting van De Vries Partij

De Loting door Dhr. de Vries hem zelf, samen met de voorzitter Reindert Oosterbaan.

We zien jullie morgen graag op Sportpark De Kromme Tille vanaf 12.00 uur.

 

21-22 Juni JeugdLedenPartij met KF Boazum

zie voor meer foto’s op de jeugdpagina & facebook

Jeugd leden partij met KF Boazum

Jeugd leden partij met KF Boazum

IMG_0032

Prijswinnaars bij de welpen

Janna Keulen & Jakle van Dijk

Janna Keulen & Jakle van Dijk

ZONDAG 19 juni KNKB 2e Klasse heren v.f.

KNKB (6)kopieKNKB (7)kopie KNKB (12)kopie KNKB (23)kopie KNKB (27)kopie KNKB (8)kopie KNKB (38)kopie

3de prijs Robert Broeders ( Ried), Riemer Hoekstra (Ee) & Klaas Pier Folkertsma (Wons).

KNKB (40)kopie

2de prijs: Michiel Scheepvaart (Makkum), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) & Roel Hoekstra ( Ternaad).

KNKBwinnaar (2)

Winnaars van deze partij zijn :

Wierd Baarda ( Dronrijp), Frederik van der Meij (Berltsum) & Jelte Visser ( Sexbierum).

Zaterdag 18 juni NK kaatsen categorie Jongens te Menaam

Klaas Jan Oosterbaan, Hessel de Groot & Jacob Visser (Boazum/ eenlingbeleid) komen uit voor De Lytse Stuit.

Hessel, Jacob, Klaas Jan met coach Reindert

Hessel, Jacob, Klaas Jan met coach Reindert

IMG_5511kopie IMG_5512kopie IMG_5517kopie

Wat was de eerste omloop spannend. Kaatsen tegen een sterk partoer. Het werd dan ook 5-5 6-6 , helaas voor De Lytse Stuit bleef het bij 1 omloop.  De jongens weten nu dat ze kansen hebben en trainen gemotiveerd door voor De Freule.

 

 

Maandag avond 13 juni ’16 IFK Jeu de Pelot in Easterlittens

Henk Jan Eekma, Erik Zeilstra, Wiep Gaastra, Jos Peterson, Johannes Reiker & Reindert Oosterbaan komen uit voor De Lytse Stuit ,

ze mogen 19.30 uur tegen Bolsward los.

13juni (25)kopie

13juni (7)kopie13juni (16)kopie13juni (1)

Helaas was Bolsward te sterk voor De Lytse Stuit. Volgend jaar wordt er wekelijks getraind op de Legedyk. Om toch Frysk kampioen te worden 😉

 

aa1

De Jubileumpartij begon met donkere wolken en enkele regen-druppen. Maar het duurde niet lang … de wolken dreven over en de zon maakte er een echte feestelijke dag van.

Jeugd & senioren kaatsen voor de krans. Het was een fanatieke, sportieve dag.

 

11juni16 (134)11juni16 (121)11juni16 (113)11juni16 (49)11juni16 (78)

klik hier voor meer foto’s

11juni16 (131)

Winnaars is de jongste categorie; Hilda & Elbrich

11juni16 (143)

Winnaars in de A klasse jeugd; Heather & Robin

P1000335 (1024x769)

Winnaars van de Jubileum partij 2016

Kees Willem, Anne Marije & Bert Plat

1982

1982

Tjeerd de Boer, Kees de Jong en Chris Talsma triomfantelijk na de overwinning op 2e klas C.F.K. partij te Tzum

29 mei ’16 Ledenpartij met KF Boazum

Er waren 12 partoeren, waarvan 4 in de A-klasse en 8 in de B Klasse.

Het was prachtig kaatsweer, dat kon de rest van Nederland niet allemaal be-amen. Er werd spannend gekaatst, meet lint moest er soms bij. Fysiotherapeut moest op het veld komen. Maar aan einde van de kaatsdag kunnen we zeggen dat dit weer een sportieve mooie dag was.

voor meer foto’s klik hier

 

 

29 mei ledenpartij

29 mei ledenpartij

nieuw lid van de Lytse stuit

nieuw lid van de Lytse stuit

Klaas Jan, Hetsche & Auke

Klaas Jan, Hetsche & Auke

Jacob, Amy & Timo

Jacob, Amy & Timo

Joop, Ronny & Lieuwe

Joop, Ronny & Lieuwe

Thijs, Lipkje & Meindert

Thijs, Lipkje & Meindert

Peter, Jurian & Pieter Jan

Peter, Pieter Jan & Jurian

Foppe, Jos & Kees

Foppe, Jos & Kees

 

zie ook op onze facebook site.

29mei2

22 mei ’16 KNKB Jongens te Marssum

104_3669

Klaas Jan wint de KRANS met Tycho de Groot ( Menaam) & Per Koopmans ( Weidum). G E F E L I C I T E E R D !

21 mei ’16 KNKB 50 + in de Hommerts

Joost, Lieuwe & Johan waren actief aanwezig voor De Lytse Stuit.

 

IMG_4128 (683x1024)kopie

IMG_4140 (1024x683)kopie IMG_4163 (1024x664)kopie

IMG_4145 (683x1024)kopie

KNKB 50+ te Hommerts-Jutryp

KNKB 50+ te Hommerts-Jutryp

een straffe harde wind speelden parten of dit oorzaak was dat er geen prijzen voor De Lytse Stuit zijn behaald ?

 

De eerste prijzen zijn inmiddels weer een feit voor De Lytse Stuit:

5 mei wint Johan Wittermans de 1e prijs in de verliezers ronde voor de 50+ KNKB te Heerenveen.
14 mei Wint Iris Oosterbaan met Lieke van Loon uit Makkum de krans bij Pupillen meisjes KNKB te Dokkum.
14 mei gaat grote broer Klaas Jan met de 2de prijs in de verliezers ronde naar huis bij categorie Jongens KNKB te Hyum- Feinsum
In Irnsum wint Hessel de Groot die zelfde dag de krans in Categorie Jongens Federatie.
GEFELICITEERD !

10 mei ’16 De eerste training

eerste jeugdtraining 2016

eerste jeugdtraining 2016

009011

005

2 mei ’16

IMG_3522 (1024x455)kopie

IMG_3521 (1024x472)kopie

IMG_3525 (1024x402)kopie

Maandagavond competitie kaatsen voor de senioren;

tot 18.30 u opgave via de brievenbus of Bellen (424670) naar de kantine tussen 18.30 – 18.45 uur.

we zijn los

De avond er voor is er nog overwogen of we de Koningsdagpartij moeten af lassen , i.v.m. slechte weersvoorspellingen. Maar dankzij de voorspellingen hebben we het zeker getroffen met het weer. Met 9 partoer hebben we een mooie dag gehad.

ik ben een prinses

ik ben een prinses

Bij een Koningsdag behoren zeker prinsesjes & ja wel wij hadden een prinsesje op bezoek.

b08

 

IMG_3287 (1024x523)kopie

Winnaars van De Koningsdagpartij v.l.n.r. Jos Peterson, Klaas Jan Oosterbaan & Joost Schaap. GEFELICITEERD!

Klaas Jan is vandaag uitgeroepen tot Koning. Klasse prestatie!

2de Prijs; v.l.n.r. Reindert Oosterbaan, Wytze Huitema & Remco Zeilstra

2de Prijs; v.l.n.r. Reindert Oosterbaan, Wytze Huitema & Remco Zeilstra

3de prijs; v.l.n.r. Joop Hoekstra, Lieuwe de Groot & Pier Jan Atsma

3de prijs; v.l.n.r. Joop Hoekstra, Lieuwe de Groot & Pier Jan Atsma

1ste in de verl.ronde; v.l.n.r. Erik Zeilstra, Meindert de Groot & Auke Koopmans

1ste in de verl.ronde; v.l.n.r. Erik Zeilstra, Meindert de Groot & Auke Koopmans

b15

2de verl.ronde; v.l.n.r. Geert Atsma, Ynte Dijkstra & Johannes Reiker

 

meer foto’s in de foto-galarij

 

 

25 April’16 Voorjaarsvergadering + Loting Koningsdagpartij

Tjalling Zijlstra mocht beginnen met loten, zo hadden de spelende leden het lot in eigen handen.

uitslag van de loting:

1.Henk Jan Eekma         2. Reindert Oosterbaan

Jelle Leeverink                  Wytze Huitema

Siebo Feenstra                  Remco Zeilstra

 

3.Johan Boorsma           4. Erik Zeilstra

Gemma Miedema               Meindert de Groot

Sanne de Vries                   Auke Koopmans

 

5.Jos Peterson               6. Johannes Reiker

Klaas Jan Oosterbaan         Ynte Dijkstra

Joost Schaap                      Geert Atsma

 

7. Pieter Jan Atsma        8. Tjalling Zijlstra

Joop Hoekstra                    Kees Willem Koopmans

Lieuwe de Groot                 Timo Atsma

 

9. Michel Rijsemus

Hessel de Groot

Ronny Zijlstra

 

I.m.v. de weervoorspellingen wordt het Jeugdkaatsen afgelast voor morgen 27 April.

 

De eerste kaatspartijen van onze club werden gehouden op de pôle van fam.van der Laan (waar nu dochter Dieuwke woont met Robert Terpstra), die pôle ligt tegenover de boerderij waar nu huizen staan van Ald Dyk en Waldastrjitte. Het stuk land was niet geheel geschikt om te kaatsen. De greppels zaten er nog wel in, het was dan ook op zijn fries gezegt : ‘knoffelje’ om een bal terug te slaan of te keren. Maar de greppels hadden ook een voordeel , want men gebruikte se faak als ‘kwea’. 

Soms werd er (als gras te lang was) gekaatst bij de ‘fabriekshuizen’ dat land behoorde tot Anske de Jong , de castelein van het “it Nije Tolhús” 

Het lange gras zorgde wel vaker voor ongemak, daarom regelde men in 1965 met dorpsbelang dat er 4 boeren zorg zouden dragen om het gras kort te houden. De gemeente kocht in 1967 het veld en zorgde toen voor het onderhoud. Dat koste toen 25,- gulden.

 

Voorjaarsvergadering  Maandag 25 April’16  20.30 uur

De eerste jaarvergadering van De Lytse Stuit vonden plaats in Cafe ” Nij Tolhús”op de Zwettewei.  Dit cafe was van Anske de Jong , één van de eerste sponsors van onze club. Vanaf 1963 waren de jaarvergaderingen in ons oude dorpshuis Elim & vanaf 1984 tot op heden zijn de jaarvergaderingen in de kantine op Sportpark De Kromme Tille.

WEES WELKOM ! ook zal de loting van De Koningsdag plaats vinden.

 

koningsdagpartij16

LOTING  is tijdens de voorjaarsvergadering op maandag 25 April.

Bij voldoende jeugd wordt in 2 klasse’s gespeeld. Kinderen die op 1 jan.’16  8 jaar of ouder zijn mogen hun opgeven.

 

7 April ’16

De Keats-vereniging mocht de gymles verzorgen van de basisschool Op ‘e Hichte groep 3. Zo komen jonge kinderen in aanraking met een prachtig mooie sport. Na enige uitleg werden de kinderen enthousiast en deden geweldig hun best.

Uitleg geven

Uitleg geven

004kopie013kopie014kopie

Zie ook op onze facebook pagina voor meer foto’s.

 

Het is een jubileum jaar: we blikken zo nu en dan even terug. In 1946 werd er een naam bedacht voor onze kaatsclub : Kaatsvereniging Lyts Begjin.

Hier is nogal wat om te doen geweest. De naam stond zo al boven de eerste notulen. Toch waren er mensen die het niet eens waren met de naam. sitaat uit de notulen destijds;  “ over de naam van de jonggeborene was nogal enige discussie, wel was men het eens, dat de naam wat nederig moest zijn, gelijk het ons paste, en zoo doende werd met algemene stemmen besloten haar  “De Lytse Stuit”te noemen, waar wij dan ook allen genoeg aan hebben”

Nu gaan alle geldzaken digitaal, in begin jaren van de club ging het net even anders:

nota 1946

Waar was ons eerste Sport terrein ? We komen er binnenkort op terug.

Zijn er nog (oud) leden die leuke anekdote’s en of beeldmateriaal hebben? We zouden er graag wat van willen zien. Mail het ons.

 

We zijn los ! de eerste partij is in de zaal is gekaatst met 8 patoeren.

Er was een gezellige sfeer om elkaar na een lange kwakkelende winter weer te ontmoeten in het perk.

Zaalkaatsen Opening seizoen'16

Zaalkaatsen Opening seizoen’16

20mrt (27)

De Finale ging niet zonder slag en stoot…

… men was aan elkaar gewaagd ( patoer Otto & Gemma tegen Reindert & Remco) Otto raakt in de wedstrijd geblesseerd stand is bij 4-4 gebleven. Er is besloten om een gedeelde eerste plaats uit te reiken.

gedeelde eerste plaats, krans voor Otto & 1 voor Remco

gedeelde eerste plaats, krans voor Otto & 1 voor Remco

gedeelde 1ste prijs. Remco & Reindert en Otto & Gemma

gedeelde 1ste prijs. Remco & Reindert en Otto & Gemma

1e prijs verliezers ronde

Tineke & Tjalling

Tineke & Tjalling

2de Prijs verliezers ronde

Meindert & Jos

Meindert & Jos

Meer foto’s op onze Facebook site K.V.de Lytse Stuit.

 

3 April ’16 Zaalkaatsen voor de Jeugd.

Hallo Jeugdleden

hier een bericht van de federatie Sneek:

Zaalwedstrijd op zondag 3 April in Schuttersveld. Deze wedstrijd is voor alle jeugd. De Jeugd die de trainingen in Sneek volgt heeft zelf inmiddels ook een uitnodiging ontvangen. De andere categorieën mogen ’s middags aan de ‘slag’vanaf ongv.12.30-13.00 uur. De indeling zal afhankelijk zijn van het aantal opgaven. De Inleg is 1,50 euro.

Wil je meedoen stuur dan even een mail naar federatiesneek@gmail.com

vermeld daarbij je naam, geboortedatum & woonplaats.

Groet Jeannette Folkertsma namens Federatie Sneek eo

 

20 Maart ’16 Zaalkaatsen in Schuttersveld.

Om er vast een beetje in te komen, is er de mogelijkheid om op zondagmiddag 20 mrt. te kaatsen in de zaal. Dit doen we met zachte bal.

Niet zo maar kaatsen, het gaat wel om de Krans!

Geef je op voor 17 maart.

 

bbfotoos.dec15

8 sept.’15 Slot Feest voor de Jeugd, (zie jeugdpagina).

5 Sept. Open Pearke Nacht Keatsen

Met een record aantal deelnemers gaan we de nacht in…

IMG_2791 (1024x683)

Er werd in 3 klassen gespeeld;

kampioenen in de C klasse: Jelle & Sietske

in de B klasse: Denise & Marcel

Kampioenen in de A klasse: Wilma & Reindert.

OPEN Pearke nacht keatsen te Skearnegoutum

OPEN Pearke nacht keatsen
te Skearnegoutum

De Lytse Stuit Feliciteert allen met hun prijs!

 

28 aug.’15 Feestkeatsen

In totaal deden er 21 partoeren mee. Grote enthousiasme om te keatsen met de dorpsfeesten. Publiek genoot van de mooie, spannende partijen.

feestkeatsen (178)

feestkeatsen (1)

Sommigen hadden vleugels…

feestkeatsen (143)

Fanatiek werd er gestreden om De Gouden Bal.

feestkeatsen (213)

Winnaars in Recreatie-klasse

Winnaars in Recreatie-klasse

1e prijs: Betty Haarsma, Olga Bruinsma & Marianne Luimstra

2e prijs: Marjan van den Berg, Wietske Zeilstra & Hessel Idzinga.

 

Winnaars Feestkaetsen '15

Winnaars Feestkaetsen ’15

1e prijs: Gemma Miedema, Kees Merkus & Lianne de Boer

2e prijs: Steef Haarsma, Herco Spoelstra & Auke Koopmans

3e prijs: Rick Atsma, Siebo Feenstra, Nynke Posthumus.               3e prijs: Jacob Koopmans, Joop Hoekstra & Lieuwe de Groot

1ste verl.ronde: Johan Boorsma, Fetze Gaastra, Akke Bakker.

2de verl.ronde: Wiep Gaastra, Annemarie Koopmans &            Piet Zijlstra

Koning 2015 Kees Merkus

Koning 2015
Kees Merku

 

 

 

23 aug. werd er KNKB pupillenmeisjes gespeeld te Dongjum, hier deed ons jeugdlid Iris Oosterbaan aan mee en wel in de A-Klasse (dat is al knap) ,maar dan ook nog winnen… SUPER! We zijn trots op jou Iris.

KNKB pupillenmeisjes te Dongjum

KNKB pupillenmeisjes te Dongjum

 

23 aug.Teatsen

teatsen1 (1024x655)Het was een geweldig evenement, er was veel plezier in de combi-sport. Er werd serieus geteatst om Scharnegoutumer Teats-kampioen te worden.

teatsen2 (9) (1024x722)

teatsen9 (7) (1024x683)

 

Ledenpartij met Boazum 16 aug. te Boazum:

De sfeer zat er goed in.16AUG (6)16AUG (12)

 

Ouder- Kind Partij zaterdag 15 aug. Was een succes! 

15aug (15) (1280x853)

Voor meer foto’s en verslag zie op JEUGDPAGINA.

 

15 aug. KNKB B-Klasse 50 + te Easterlittens, 16 partuur aanwezig: En ja wel een 1ste prijs voor us Johan met Anne de Groot (Veenwouden) & Pieter Talsma (Ijlst). LOKWINSKE!

knkb50+ Easterlittens

knkb50+ Easterlittens

 

Woensdag 5 aug De Freule ’15

Partoer De Lytse Stuit '15

Partoer De Lytse Stuit ’15

1e omloop gewonnen tegen Spannum

1e omloop gewonnen tegen Spannum

2de omloop was de winst voor Bolsward

2de omloop was de winst voor Bolsward

De Lytse Stuit feliciteerd Makkum met De Freule winst ’15!  Prachtig hoe die jongens keatsen.

Morgen (5 aug.) een belangrijke Keatsdag voor de jeugd De Freule te Wommels.

De Lytse stuit heeft een partoer klaar gestoomd, ze zijn nog erg jong, maar ze gaan er voor. Jongens SUCCES namens onze club.

partoer fan De Lytse Stuit

partoer fan De Lytse Stuit

2 aug. KNKB 30 + partij op de Kromme Tille.

Onder mooie zomerse omstandigheden is de 30+ partij gespeeld onder leiding van Johan Wittermans. Er deden 7 partoer mee. En 2 eigen leden, Henk Jan & Reindert.

1 prijs was voor: Erik Bakker ( Oosterbierum), Rene Anema(Balk) & Sjoerd Boonstra(Akkrum).

KNKB 30 + partij

2pr. Jappie Dijkstra ( Heerenveen), Jelle Jan Bouma ( Franeker) & Jacob Kamstra ( Franeker).

1 verl. Teade Weidenaar ( Damwald), Hampie Dijkstra ( Easterein) & Jan Rense Visser (Walterswald).

 

27 & 28 juli de pre PC te Goenga

De traditionele ledenpartij samen met Keatsferieniging De Lege geaen die 1 a 2 dagen voor de PC gespeeld wordt viel de eerste avond in het water. Een behoorlijke zomer dip was de spelbreker.

Dinsdagavond nieuwe poging (even eerder beginnen), zo werden er mooie partijen gespeeld.

A-klasse mannen:

1e Prijs: Michel Nesse ( dlg),Francisco Oosterbaan(dlg) & Erik Zijlstra ( Dls).

2 pr. Nolke Bergstra ( dlg), Sjoerd Hofstee(dlg) & Gauke Zijlstra(Dlg).

B-klasse mannen:

Hier werden hele spannende partijen gespeeld, waar men niet om de jongste en oudste heen kon.

1pr. Johannes Wittersmans ( Dls), Klaas Jan Oosterbaan(Dls), Joost Schaap (dls).

2pr. Catrinus Kooistra(dlg), Herco Spoelstra (dls) & Reinder de Boer (dls).

Dames Klasse:

Volgens de geleerden een verrassend winnend partoer.

1pr. Iris Jonker (Dlg) & Anne de Groot ( dls).

2pr. Gatske de Jong (dlg) & Hedrika den Breejen (dlg).

 

6 juli periode titel (tussen klassement)

1ste bij de Dames

Tessa

Tessa

1ste bij de heren B klasse

Ronny

Ronny

1ste bij de A-klasse

deVriespartij (107) (1024x683)

Reindert

4 juli Tzum

Bijna hadden we een Prinses in Scharnegoutum…

Prinsessen partij '15

Prinsessen partij ’15

Ze stonden voor in de finale, maar sport is sport… Julia & Tara van de tegenpartij kwamen terug. Iris en Anke (dochter van Chris Wassenaar) werden tweede. Dat moest verwerkt worden…

… maar de Lytse Stuit is Trots dat Iris op zo’n niveau goed mee kan doen. Gefeliciteerd !

winnaars van de Prinsessen partij

3 juli jeugd federatie partij:

WARM ! ja dat was het zeker… klasse voor alle spelers die meededen. Bikkels!

 

 

Prijs winnaars Welpen:

IMG_6632 (1280x853)

1ste pr. Otte Algra(Leeuwarden)& Sacha van Vugt ( Hommerts).

2de pr. Folkert de Kievit (Sibrandeburen)& Sjoukje Gerbrandy ( Goenga).

1ste verl.Gerlof Atsma & Lourens Reiker ( Scharnegoutum).

2de verl. Siebolt Hofman ( Hommerts) & Berber van der Goot ( Goenga).

IMG_6679 (1280x853)

Prijswinnaars Pupillen:

1ste. Jetske de Boer (Hommerts) & Jeska Nieuwland ( Ysbrechtum).

2de. Folkert Wierda ( Goenga)& Marije Kuperus ( Bolsward).

3de.Jelmer Foppe Drijfhout(Poppenwier)& Ingrid Dijkstra (Folgare).

1ste verl. Iris Oosterbaan( Scharnegoutum) & Nina Kaptein  (Folsgare).

2de verl. Laura Dozeman( Hommerts) & Tess Koster  (Ysbrechtum).

Prijswinnaars Schooljeugd:

1ste. Feike Douwe Zijlstra ( Folsgare) & Irma Jaarsma            (Hommerts).

2de. Jelger de Boer (Hommerts) & Afke Ligthart (Gauw).

IMG_6683 (1280x853)IMG_6682 (1280x853)

Prijswinnaars jeugd:

1ste. Julian Faber(Bolsward), Geke Posthuma(Folsgare) & Lisanne Folkertsma( Folsgare).

IMG_6692 (1280x853)

2de prijs:

Reinder Reitsma (IJlst) & Hessel de Groot ( Scharnegoutum).

IMG_6688 (1280x853)

28 juni KNKB 50+ Makkum

KNKB 50+ Makkum

KNKB50+ Makkum

De Krans voor Johan Wittermans, Ron Oortwijn ( Zwolle) & Age Sikma ( Aldtjerk) in Makkum bij de KNKB 50+ Partij. SUPER !  De Lytse Stuit zit er maar weer goed bij.

zaterdag 27 juni & zondag 28 juni.

Een geweldig mooi weekend heeft de Lytse stuit achter de rug. Afgelopen zaterdag De Vries federatie partij … men knokte voor het stukje vlees dat er te winnen viel.

IMG_2388 (1024x683)

1e prijs Dames: Cilia Witteveen(Lytsewierrum), Jetske Sieperda( Easterein) & Judy Bergsma ( Easterein).

 

IMG_2385 (1024x683)

1e pr. A-klasse heren: Cor , Wim Henk, Jouwert Nicolay

(Britsum).

IMG_2381 (1024x683)

1epr.B-Klasse heren: Marco Lobrecht( Wiuwert), Jan Peter en Gert Jan Bootsma (Itens).

IMG_2376 (1024x683)

1e pr. C-Klasse: Julian Faber ( Folsgare), Mente de Boer ( Nijland) & Germ Wijnja ( Ijlst).

Zie voor verdere uitslagen bij : Uitslagen Senioren

 

Zondag 28 juni kwamen de KNKB Welpen naar De Kromme Tille.

En er werd als jonge spelers gekeatst als of ze de hoofdklasse waren. Er werd ‘gekwitst’ op het veld als echte grote mannen.

welp2s (1024x683)meiden deden de na- bespreken van de partij gezellig in vorm van een picknick.

welp2z (1024x683)

Een Lytse Stuit-speler was ook actief aanwezig…

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

B-klasse welpen jongens

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A-klasse welpen jongens

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A- en B-klasse welpen meisjes

 

Uitslagen staan op: uitslagen jeugd.

 

nk

De Lytse Stuit wil onze buurverenigingen hartelijke feliciteren met hen geweldige keats prestaties!

Sanne Hijlkema & Andrea Kroes NederandsKamioen in de categorie Meisjes. Nellie Rijpma, Nynke & Wiljo Sijbrandij Nederlandskampioen Dames .

 

 

 

nieuw tenue (1280x744)

13 juni Ledenpartij:

Introductie van de nieuwe Trainingspakken:

 

 

13juni.ledenp (3)

13juni.ledenp (4)

 

 

Er werd vandaag behoorlijk gestreden voor de punten, meerdere partijen hadden 5-5  aan de hang en zelf 5-5 6-6, wat is het dan zuur dat je er af gaat. Maar ook een ontlading om door te zijn.

winnaars 13 juni'15

De Winnaars van deze ledenpartij:vlnr.Klaas Jan Oosterbaan. Nynke Posthumus & Henk Jan Eekma. GEFELICIEERD !

 

6 juni “Bring de Keatsers bij it Keatsen”

Prachtig mooie kaatsdag in Nijland.

Om 10.00 u stonden er 4 voetbalvelden vol met 216 kaatsende kinderen. Waarvan Sanne, Elbrich, KlaasJan en Hessel uit Scharnegoutum.

keatsen (36)kopie (800x533)

 

 

 

 

 

keatsen (45)kopie (800x533)jaap

Om 14.00 u kwamen de Toppers van Friesland in actie. Mooi om te zien en beleven hoe er dan gekaatst wordt.

tt

taeke triemstra

Bij de dames hoofdklasse gingen Nicole Hempenius, Feikje Bouwhuis en manon Scheepstra met de krans naar huis.

Bij de heren hoofdklasse was de 1e prijs voor Martijn Olijnsma. Taeke Triemstra en Sjoerd de Jong.

4 juni Op Sjukelân

tessa

Tessa van de Laan wint mei de gemeente Sud west Fryslân op it Sjukelân.  De Lytse Stuit is Trots !

31 mei KNKB Schooljongens St. Jacobiparochi.

st.jacobi

Kransje hangt voor Klaas Jan samen met Arjen Schregardus (Lioessens). Gefeliciteerd !

Voor meer uitslagen zie ook op de jeugdpagina.

 

 

 

bring de keatsers by t keatsen

Bring de Keatsers by ’t keatsen viert haar eerste lustrum in Nijland. 6 juni wordt een bijzondere kaatsdag voor federatie- en hoofdklassekaatsers.

Fedratiekaatsers kunnen na hun eigen wedstrijd genieten van de hoofdklassekaatsers, die op het zelfde sportcomplex in actie komen.

De organisatie streeft naar een laagdrempeligheid. De toegang voor alle publiek is daarom gratis.

We hopen dat alle kaatsliefhebbers in de Federatie Sneek e.o. op zaterdag 6 juni een bezoekje brengen aan Nijland.

Of meld je aan en kaats mee. Tot ziens

De Bondspartij:

Het Partoer;  Johan Abma, Johannes Reiker en Reindert Oosterbaan van onze club is er klaar voor.

IMG_2312 (2) (640x427)

1ste omloop tegen Achlum , ging prima 2-5 4-6 gewonnen.

2de omloop tegen Hyum Finkum, een sterke tegenstander. De Lytse Stuit kwam 4-0 achter. En daar ging het helemaal mis; in een uiterste poging probeerde Johannes  een bal te slaan en viel daarbij ongelukkig op zijn schouder. Hierbij brak hij zijn sleutelbeen. Een ernstige blessure. Henk Jan Eekma die mee was als keurmeester heeft Johannes zijn plek ingenomen, maar helaas.

Johannes we wensen jou heel veel Beterschap!

16 mei heeft Johan Wittermans in Hallum best gekeatst in de A-Klasse 50+ . Hierbij een 3 de Prijs gewonnen! samen met Albert Walsweer (Goutum) en Klaas Sobel (Tytsjerk).

GEFELICITEERD

resize

Pinkstermaandag 25 mei gaat De Lytse Stuit zich weer laten zien bij de Herenhoofdklasse Partij  te Franeker.

Johan Abma,Reindert Oosterbaan & Johannes Reiker zullen ons dorp vertegenwoordigen .

Onze keurmeesters Auke Koopmans & Henk Jan Eekma geven hierbij hun medewerking.

Jullie zijn welkom om hen aan te moedigen! Men start 9.00 u met de 1e omloop.

 

 

 

 

Winnaars Hemelvaartsdag partij 2015 A-Klasse  

IMG_0213

In de A-klasse waren er 4 parturen en werd er in een poule gekaatst. De parturen van Otto Akkerman en Wiep Gaastra (Koning Koningsdag partij) wonnen de 1e partij. Verrassend was het dat het partuur van Wiep de 2e partij na een 4-0 voorsprong, verloor met 5-4 van partuur Johan Boorsma. Met name Kees Merkus had in deze partij een opleving en sloeg vele ballen boven. Het partuur van Otto won ook de 2e partij, dus het partuur van Wieb kon alleen nog eerste worden, door met 5-3 van het partuur van Otto te winnen. En dit lukte.

Winnaars Hemelvaartsdag partij 2015 B-Klasse   

IMG_0208

In de B-klasse waren 8 parturen en werd een lijst gekaatst met een winnaars en verliezers ronde. In de 2e omloop van de winnaarsronde werd zeer spannend gekaatst met bij beide partijen een 5-5 en 6-6. De finale tussen het partuur van Joop Hoekstra (nog maar net lid en nu al een krans) en het partuur van Jelle Leeverink, met de dames Lipkje en Grytsje, eindigde in 5-5 en 6-4. Al met al een geslaagde dag met veel spannende partijen.

Zie voor de foto’s met de prijswinnaars bij de foto’s

Koningsdagpartij 2015

keatsenbewerkt.

unnamed

Een Schitterende Koningsdagpartij is er maandag gespeeld.

Er kon geen perk meer bij op de KrommeTille. Grote opkomst van jeugd & senioren!

De Eerste bal werd geslagen door Bestuurslid van de Oranje vereniging Otto Akkerman Sponsor van deze partij.

 

Het veld zag er stralend uit door het mooie weer (dat niet voorspeld was), maar zeker ook door de nieuwe telegrafen. Een mooie aanwinst voor de keatsclub!kp035

 

Poiesz-Actie
Gelukkig hebben we dit jaar weer mee mogen doen met de Poiesz actie. We hebben er erg veel geld mee opgehaald. Iedereen hartstikke bedankt voor de hulp en de muntjes!!

Poiesz actie

 

 

Zaalkaatsen
De eerste partij van het jaar zit er al weer op. Op zondag 22 maart gingen 18 kaatsers naar de sporthal op het Schuttersveld waar om 13:00 uur de eerste bal werd opgeslagen. Een paar uren en een leuke indoor-kaatsmiddag. Uitslag zie ‘uitslagen senioren‘.

winnaarszaal