Bestuur

Email: info@kvdelytsestuit.nl

Voorzitter:
Vacature

Vice voorzitter/penningmeester:
Auke Koopmans

Secretaris:
Theo Miedema

Algemene zaken:
Ynte Dijkstra
Wytze Huitema

Jeugdcomissie:

Tineke Algra
Janneke Zeisltra

Pr/website:
redactie karrenijs