9 juni KNKB Dames vrije formatie

Zaterdag werd de KNKB Dames 1e klas vrije formatie gespeeld op ons sportpark De Kromme Tille.

de KRANSEN zijn voor ; Sietske Okkema( Easterein), Maaike Osinga (Franeker), & Imke van der Leest ( Easterein).
2de prijs; Annet de Haan (St.Anne), Jeska Terpstra (Easterein), & Alette van Popta ( Lollum).
3de prijs; Jeanette Jansma ( Dronryp), Sigrid de Jong ( Blauwhuis) & Marije Hellinga ( Deinum).
3de prijs; Elly Hofman ( Dronrijp), Marte Altenburg (Grou) & Anouk Smink ( Makkum).
1 e herkansing; Nicole Hempenius ( Franeker, Wybrig Bakker ( Tersoal) & Melissa R Hiemstra ( Stiens).
2de herkansing; Jildou Sweering ( Folsgare), Hester Bruinsma ( Wommels) & Anneke Smid ( Witmarsum).

Meer foto’s op facebook https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Comments are closed.