21 juli KNKB Welpen jongens

De winnaars bij de A klasse vd Welpen jongens te Scharnegoutum

1.Jort de Kroon(Dronryp) & Lieuwe vd Kamp ( Nijland)
2. Jorrit Bosch (Arum) & Dennis Bida ( Dronryp)

Winnaars in B Klasse Welpen jongens te Scharnegoutum,
1.Melle Talsma ( Achlum) & Niek Dijkstra ( Anjum)
2.Stijn Feenstra ( Exmorra) & Joachim Schaaf ( Bitgummole)
3. Sijtse Kloosterman & Allon Elzinga ( Bolsward)
1steverl. Frans Oosterbaan & Kyano v Swinden (Exmorra)
2dev verl. Damien Koopmans ( Leeuwarden & Wiebren Tamminga ( Tirns).

Voor meer foto’s zie op : https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Comments are closed.