Besturen&Commissies

Bestuur
Email: info@kvdelytsestuit.nl

voorzitter
Vacant

vice voorzitter/penningmeester
Auke Koopmans

secretaris
Theo Miedema

algemene zaken
Ynte Dijkstra

Jeugdcommissie
Email: jeugd@kvdelytsestuit.nl

Tessa van der Laan
Tineke Algra

Sponsorcommissie:

Jacob Koopmans
Douwe Algra
Wietze Huitema

Perkencommissie
Erik Wijbenga
Sjoerd Konst
Johan Wittermans
Durk Koopmans

Redactie Karrenijs/facebook/website
Brechtsje Posthumus
Tessa van der Laan
Sandra Haanstra
Nynke Posthumus

Competitieleider senioren 
Reindert Oosterbaan

Competitieleider jeugd

Beheer shirts
Tineke Algra

Beheer materiaal
Jan de Vries
Reinder de Boer