Besturen&Commissies

Bestuur
Email: info@kvdelytsestuit.nl

voorzitter
Reindert Oosterbaan

vice voorzitter/penningmeester
Auke Koopmans

secretaris
Theo Miedema

algemene zaken
Ynte Dijkstra

pr/website
Baukje De Groot-Bosma

Jeugdcommissie
Email: jeugd@kvdelytsestuit.nl

Tessa van der Laan
Tineke Algra

Sponsorcommissie;

Jacob Koopmans
Catharina Schilstra
Douwe Algra

Competitieleider senioren 2018
Lubbert van der Laan

Competitieleider jeugd 2018

Perkencommissie
Erik Wijbenga
Sjoerd Konst
Johan Wittermans
Durk Koopmans

Beheer shirts
Baukje De Groot-Bosma

Beheer materiaal
Jan de Vries
Reinder de Boer

Redactie Karrenijs
Brechtsje Posthumus
Tessa van der Laan
Martine Zijlstra
Nynke Posthumus