Besturen&Commissies

Bestuur
Email: info@kvdelytsestuit.nl

voorzitter
Reindert Oosterbaan, Koarte Achte 8,
8629 PN Scharnegoutum 0515-413165,

vice voorzitter/penningmeester
Auke Koopmans, Lange Achte 55, 8629 PK Scharnegoutum

secretaris
Theo Miedema W. Santemastraat 40 Scharnegoutum

algemene zaken
Ynte Dijkstra, Waldastrjitte 34, 8629 PH Scharnegoutum

pr/website
Baukje De Groot-Bosma, St Martensdyk 9, 8629RP Scharnegoutum

Jeugdcommissie
Email: jeugd@kvdelytsestuit.nl

Tessa van der Laan, Fleardyk 34, 8629 RG Scharnegoutum
Tineke Algra, Marten de Jongstrjitte 5, 8629 PS Scharnegoutum

Sponsorcommissie;

Jacob Koopmans, jacobkoopmans@hotmail.com
Catharina Schilstra, telefoon 0515-416 397
Douwe Algra, Lange Achte 33, 8629 PK Scharnegoutum
telefoon 0515-411 998

Competitieleider senioren 2018
Lubbert van der Laan, Lange Achte 42 Scharnegoutum

Competitieleider jeugd 2018

Perkencommissie
Erik Wijbenga, Trekskute 12 8629 PV Scharnegoutum
telefoon: 06-30185512
Sjoerd Konst, Willem  Santemastraat 1, 8629 PP Scharnegoutum
telefoon 0515-415 438
Johan Wittermans, Kleinzand 1a, 8601 BE Sneek
Durk Koopmans, Willem Santemastr. 37 8629 PP Scharnegoutum
telefoon 0515-419 890

Beheer shirts
Baukje De Groot-Bosma, St Martensdyk 9, 8629RP Scharnegoutum
telefoon 0515-541378

Beheer materiaal
Jan de Vries, It String 5, 8629 PE Scharnegoutum
telefoon 0515-412 051
Reinder de Boer, Lange Achte 49, 8629 PK Scharnegoutum
telefoon 0515-426 086

Redactie Karrenijs
Brechtsje Posthumus, Lange Achte 55, 8629PK Scharnegoutum
email brechtsjep@hotmail.com
Tessa van der Laan, Fleardyk 34, 8629 RG Scharnegoutum
Martine Zijlstra, Trekskute 12, 8629 PV Scharnegoutum
Nynke Posthumus, De IJsbaan 12, 8629 PW Scharnegoutum