9 juni KNKB Dames vrije formatie

Zaterdag werd de KNKB Dames 1e klas vrije formatie gespeeld op ons sportpark De Kromme Tille.

de KRANSEN zijn voor ; Sietske Okkema( Easterein), Maaike Osinga (Franeker), & Imke van der Leest ( Easterein).
2de prijs; Annet de Haan (St.Anne), Jeska Terpstra (Easterein), & Alette van Popta ( Lollum).
3de prijs; Jeanette Jansma ( Dronryp), Sigrid de Jong ( Blauwhuis) & Marije Hellinga ( Deinum).
3de prijs; Elly Hofman ( Dronrijp), Marte Altenburg (Grou) & Anouk Smink ( Makkum).
1 e herkansing; Nicole Hempenius ( Franeker, Wybrig Bakker ( Tersoal) & Melissa R Hiemstra ( Stiens).
2de herkansing; Jildou Sweering ( Folsgare), Hester Bruinsma ( Wommels) & Anneke Smid ( Witmarsum).

Meer foto’s op facebook https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

1 juni fed.afd. Kampioenschappen

Gisteren op de federatie afdeling kampioenschappen in Easterein 3 partoeren van De Lytse Stuit met 2de prijzen;

welpen: Frans & Ruurd

Pupillen: Thijs & Lucas

Jongens/Meisjes : Klaas Jan & Iris

Koningsdagpartij 2018

Prijswinnaars bij de Jeugd;
Welpen
1.Frans & Hilda
2.Ruurd & Jorrit

pupillen:
1.Gerlof & Sanne
2.Renske & Thijs
3.Isa & Lucas

Voor meer foto’s zie op onze facebook site 

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

 

Voorjaarsvergadering + loting Koningsdag 2018

25 April ’18

Na de eerste training … voorjaarsvergadering & loting voor de senioren Koningsdagpartij:
1.
Jos
Johan W
Sanne

2.
Klaas Jan
Joop
Joost

3.
Erik
Anne Marije
Anouk

4.
Steef
Auke
Nynke

5.
Reindert
Jelle
Lieuwe

6.
Pieter Jan
Timo
Judith

7.
Michel
Herco

Voorjaarsvergadering 2018

Wij willen jullie uitnodigen voor de voorjaarsvergadering op woensdag 25 April. Leden die voor de Koningsdagpartij willen trainen, nodigen wij de 25 ste uit om 19.00 u aanwezig te zijn. Hierna zal de vergadering om 20.30 uur beginnen. Tijdens de vergadering wordt er tevens geloot voor de Koningsdagpartij.

Koningsdagpartij

mail:

info@kvdelytsestuit.nl of jeugd@kvdelytsestuit.nl

winterkaatsen jeugd

Jeugd Winter sealkeatsen 2018

de kampioenen

Welpen:1 Wybren Tamminga (Tirns)en Jeljer Sjoerd Kooistra (Loenga)
2. Frans Oosterbaan en Ilse Kronemeijer (Itens)

1ste pupillen:Niek de jager ( Hommerts) & Siebolt Hoffman ( Hommerts)
2de pup: Nora van vught ( Hommerts)& Thijs Lanting

1 ste skoalj./jeugd: Isa de Jong & Hieke Bootsma (Tirns)
2de: Trudie hoekstra ( Reahus) & Klaas-Jan Oosterbaan

11 April ’18

Vandaag weer ons jaarlijkse bezoek aan de basisschool. Een kaats clinic voor de kinderen. Om zo kennis te maken met een prachtige sport.

16 sept.’17 Pearkenachtkeatsen … slotpartij 2017

Pearkenachtkeatsen, het heeft het bestuur wat kop zorgen bezorgt om het door te laten gaan of toch af te lassen ivm met het weer. Alle buienradars en weermanen/vrouwen zijn gehoord en hieruit maakte het bestuur op dat de buien gaan OM Scharnegoutum heen. Ja Wel … het mocht door gaan & werd een prachtige, gezellige, sportieve nacht.
Met als winnaars in de A klasse: Tineke & Jos, 2de prijs voor Wilma & haar man.
B Klasse: 
1.Sjoukje & Wiep ( sjoukje haar eerste krans in haar leven),
2.Tessa & Theo
3. Esmee & Jacob
1ste verl. ronde; Zwette Koningin & Ronny
2de verl. Petra & Colin

11 sept.’17 Eind klassement competitie 2017

A klasse heren:

 1. Steef haarsma
 2. Reindert Ooosterbaan
 3. Klaas jan Oosterbaan
 4. Joop Hoekstra
 5. Wiep Gaastra
 6. Timo Atsma
 7. Marcel Boersma
 8. rich Atsma
 9. Yme Dijkstra
 10. Erik Zeilstra
 11. Johan Boorsma
 12. Tjalling Zijlstra
 13. Meindert de Groot
 14. Jos Peterson
 15. Johan Wittermans
 16. Michel Rijsemus
 17. Pieter Jan Atsma
 18. Hessel de Groot
 19. Otto Akkerman
 20. Kees Merkus
 21. Siebe Wybrandi
 22. Herre Adema
 23. Harm Auke Dijkstra
 24. Arjen Radix
 25. Henk Jan Eekma

Heren B Klasse:

 1. Gerald Dotinga
 2. Herco Spoelstra
 3. Ronny Zijlstra
 4. Kees Willem Koopmans
 5. Piet Zijlstra
 6. Theo Miedema
 7. Lieuwe de Groot
 8. Jelle Leeverink
 9. Jacob Koopmans
 10. Colin Zijlstra
 11. Remco Zeilstra
 12. Auke Koopmans
 13. Klaas Fokke Plantinga
 14. Jan Oane de Groot
 15. Hans de Bruin
 16. Geert Atsma
 17. Joost Schaap
 18. Mark Akkerman
 19. Siebo Feenstra
 20. Jacob Bijlsma

Dames:

 1. Anne Marije Hofstra
 2. Robin de Leeuw
 3. Judith Atsma
 4. Sanne de Vries
 5. Anne de Groot
 6. Petra Conradi
 7. Esmee Bijlsma
 8. Nynke Posthumus
 9. Tessa van der Laan
 10. Anne Afke Zijlstra
 11. Regina Postma
 12. Lisette Draaisma
 13. Betty de Vries
 14. Janneke Zeilstra
 15. Anouk Brock

 

jeugd welpen;

 1. Thijs Lanting
 2. Marit van der Meer
 3. Lucas Gaastra
 4. Cas de Jong
 5. Jelke Keulen

pupillen & oudere jeugd;

 1. Gerlof Atsma
 2. Isa de Jong
 3. Sandra Cnossen
 4. Janna Keulen

Wisselbeker voor de Jeugd gaat dit jaar naar Thijs Lanting