Prijsuitslag Jeugd federatie partij 22 juni

 

Prijswinnaars van de welpen:

Kransen voor: Ruurd & Wieke
2de pr.: Steffan, Imme Klaas & Floorke
1ste verl. ronde: Amber & Jeljer Sjoerd

de pupillen meisjes:

Kransen voor: Elbrich & Sanne
2de prijs: Ellen, Jetske & Brecht

de pupillen jongens:

Kransen voor Thijs & Lieuwe
2de prijs voor Niek & Mathijs

de schoolmeisjes:

Kransen voor Moniek, Brecht & Frieda
2de prijs: Eline & Anne Sjoukje
1ste verl.Judith & Jetske

de schooljongens:

kransen voor Matthys, Tjerk & Folkert
2de prijs: Johan & Folkert Yde

de Meisjes:

Kransen voor Trudie & Silke
2de prijs: Marrit & Kristia
1ste verl.ronde: Iris & Nina
2de verl.ronde: Esther & Anouk

de jongens:

kransen voor Harold & Jeffrey
2de prijs : Klaas Jan & Ruerd

Voor meer foto’s zie op onze facebooksite: https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

jeugd federatie partij

zie voor eerste aktie foto’s op onze facebook site

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Ouder-kind Partij 24 juni

jeugdfedratiepartij 22 juni

10 juni Ledenpartij voor Senioren en jeugd

Winnaars bij de Ledenpartij jeugd
1e prijs Frans, 2de Lucas & 3de Sanne
bij de jongsten/ welpen was de krans voor Jelke Pieter, 2de prijs voor Jorrit.

Winnaars bij de ledenpartij senioren
kransen voor Joost, Johan & Hessel
2de prijs voor Sander, Joop & Johan.
L O K W I N S K E !

9 juni KNKB Dames vrije formatie

Zaterdag werd de KNKB Dames 1e klas vrije formatie gespeeld op ons sportpark De Kromme Tille.

de KRANSEN zijn voor ; Sietske Okkema( Easterein), Maaike Osinga (Franeker), & Imke van der Leest ( Easterein).
2de prijs; Annet de Haan (St.Anne), Jeska Terpstra (Easterein), & Alette van Popta ( Lollum).
3de prijs; Jeanette Jansma ( Dronryp), Sigrid de Jong ( Blauwhuis) & Marije Hellinga ( Deinum).
3de prijs; Elly Hofman ( Dronrijp), Marte Altenburg (Grou) & Anouk Smink ( Makkum).
1 e herkansing; Nicole Hempenius ( Franeker, Wybrig Bakker ( Tersoal) & Melissa R Hiemstra ( Stiens).
2de herkansing; Jildou Sweering ( Folsgare), Hester Bruinsma ( Wommels) & Anneke Smid ( Witmarsum).

Meer foto’s op facebook https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

1 juni fed.afd. Kampioenschappen

Gisteren op de federatie afdeling kampioenschappen in Easterein 3 partoeren van De Lytse Stuit met 2de prijzen;

welpen: Frans & Ruurd

Pupillen: Thijs & Lucas

Jongens/Meisjes : Klaas Jan & Iris

Koningsdagpartij 2018

Prijswinnaars bij de Jeugd;
Welpen
1.Frans & Hilda
2.Ruurd & Jorrit

pupillen:
1.Gerlof & Sanne
2.Renske & Thijs
3.Isa & Lucas

Voor meer foto’s zie op onze facebook site 

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

 

Voorjaarsvergadering + loting Koningsdag 2018

25 April ’18

Na de eerste training … voorjaarsvergadering & loting voor de senioren Koningsdagpartij:
1.
Jos
Johan W
Sanne

2.
Klaas Jan
Joop
Joost

3.
Erik
Anne Marije
Anouk

4.
Steef
Auke
Nynke

5.
Reindert
Jelle
Lieuwe

6.
Pieter Jan
Timo
Judith

7.
Michel
Herco

Voorjaarsvergadering 2018

Wij willen jullie uitnodigen voor de voorjaarsvergadering op woensdag 25 April. Leden die voor de Koningsdagpartij willen trainen, nodigen wij de 25 ste uit om 19.00 u aanwezig te zijn. Hierna zal de vergadering om 20.30 uur beginnen. Tijdens de vergadering wordt er tevens geloot voor de Koningsdagpartij.