Karrenijsredactie

Brechtsje Posthumus
Tessa van der Laan, Fleardyk 34, 8629 RG Scharnegoutum
Martine Zijlstra, Trekskute 12, 8629 PV Scharnegoutum

Heeft u (nog) geen Karrenijs maar wilt u wel graag een exemplaar hebben? Neem dan gerust contact op met het bestuur via info@kvdelytsestuit.nl .