Karrenijsredactie

Brechtsje Posthumus
Tessa van der Laan 
Martine Zijlstra
Nynke Posthumus

Heeft u (nog) geen Karrenijs maar wilt u wel graag een exemplaar hebben? Neem dan gerust contact op met het bestuur via info@kvdelytsestuit.nl .