Bestuur

Bestuur Email: info@kvdelytsestuit.nl

voorzitter
Reindert Oosterbaan, Koarte Achte 8,
8629 PN Scharnegoutum 0515-413165,

vice voorzitter/penningmeester:
Auke Koopmans, Lange Achte 55, 8629 PK Scharnegoutum

secretaris:
Theo Miedema, W.Santemastr.40 Scharnegoutum

algemene zaken:
Ynte Dijkstra, Waldastrjitte 34, 8629 PH Scharnegoutum

Jeugdzaken:

Tessa van der Laan

Tineke Algra

pr/website:
Baukje De Groot-Bosma, St Martensdyk 9, 8629RP De Pôle