Bestuur

Email: info@kvdelytsestuit.nl

voorzitter:
Vacature

vice voorzitter/penningmeester:
Auke Koopmans

secretaris:
Theo Miedema

algemene zaken:
Ynte Dijkstra

Jeugdcomissie:

Tineke Algra
Tessa van der Laan
Janneke Zeisltra

Pr/website:
redactie karrenijs