Balsponsoren

Ballensponsoren kv “De Lytse Stuit” 2020

Tineke Algra O
Pieter Jan Atsma O
Pier Boorsma O
Theo Boorsma O
Baukje Bosma O
Ynte Dijkstra O
Siebo Feenstra O
Wiep Gaastra O
Cees van der Goot O
Jitske Grondsma O
Rikus Grondsma O
Arjen Wilco de Jong O
Sjoerd Konst OO
Antsje Koopmans O
Durk Koopmans O
Wiebe Koopmans O
Jelle Leeverink O
Theo Miedema O
Iris Oosterbaan
Klaas Jan Oosterbaan O
Jos Peterson O
Sipke Plat O
Harry Postma O
Michel Rijsemus O
Jaap van der Veer O
Jan de Vries O
Theo Weidenaar O
Erik Wijbenga O
Erik Zeilstra O
Martine Zijlstra O
Tjalling Zijlstra O

Wilt u ook op deze lijst staan? Dat kan!
Voor het luttele bedrag van € 15,00 per jaar kunt ook u balsponsor worden van de KV. Met uw bijdrage kunnen wij er voor zorgen dat onze kaatsers met goede ballen blijven kaatsen. Daarnaast zal uw bijdrage worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van trainingsmateriaal voor de jeugd of andere kaatsattributen.
Dus aarzel niet en meld u bij het bestuur!