Pre-PC 29-7-2018

De Pre-PC samen met DLG is weer gespeeld met dank aan sponsor bouwbedrijf D. Posthuma. Met hier en daar een ingewikkelde berekening zijn dit de winnaars:

A-Klasse
1e prijs
Michel Nesse
Jos Peterson

2e prijs
Nolke Bergstra
Pieter Jan Atsma

B-Klasse
1e prijs
Herco Spoelstra
Auke Koopmans
Sybrigje Nienke Boschma

2e prijs
Sjoerd Hofstee
Thea Miedema
Kristia Dotinga

Theo had voor de cup niet een hele ingewikkelde berekening, maar het was wel onnavolgbaar. De beker blijft bij DLG.

21 juli KNKB Welpen jongens

De winnaars bij de A klasse vd Welpen jongens te Scharnegoutum

1.Jort de Kroon(Dronryp) & Lieuwe vd Kamp ( Nijland)
2. Jorrit Bosch (Arum) & Dennis Bida ( Dronryp)

Winnaars in B Klasse Welpen jongens te Scharnegoutum,
1.Melle Talsma ( Achlum) & Niek Dijkstra ( Anjum)
2.Stijn Feenstra ( Exmorra) & Joachim Schaaf ( Bitgummole)
3. Sijtse Kloosterman & Allon Elzinga ( Bolsward)
1steverl. Frans Oosterbaan & Kyano v Swinden (Exmorra)
2dev verl. Damien Koopmans ( Leeuwarden & Wiebren Tamminga ( Tirns).

Voor meer foto’s zie op : https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

periode titel

Vorige week is de periode titel uit gereikt aan de dames-, en heren A en B klasse, de prijzen die verdeeld zijn is aan diegene die aanwezig waren. Dat zou kunnen betekenen dat je in de top 3 staat, maar niet aanwezig was, dat de prijs naar de volgende genomineerde ging.

De Vries Partij 14 juli

Opgave via KNKB-site

 

24 juni Ouder-kind partij

Prijswinnaars bij de kabouters;
Krans voor Lars & Steef
2de pr. Marrit & Joop

prijswinnaars bij de Welpen;
kransen voor Frans & Klaas Jan
2de pr. Jeljer Sjoerd & Sjoerd

Prijswinnaars bij de pupillen & Schooljeugd;
Kransen voor Gerlof & de Sponsor
2de prijs Thijs & Inge
1ste verl. Lucas & Timo
2de verl. Mark & Otto
3de verl. Sanne & Arjen.

Voor meer foto’s zie onze faceboeksite;

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Prijsuitslag Jeugd federatie partij 22 juni

 

Prijswinnaars van de welpen:

Kransen voor: Ruurd & Wieke
2de pr.: Steffan, Imme Klaas & Floorke
1ste verl. ronde: Amber & Jeljer Sjoerd

de pupillen meisjes:

Kransen voor: Elbrich & Sanne
2de prijs: Ellen, Jetske & Brecht

de pupillen jongens:

Kransen voor Thijs & Lieuwe
2de prijs voor Niek & Mathijs

de schoolmeisjes:

Kransen voor Moniek, Brecht & Frieda
2de prijs: Eline & Anne Sjoukje
1ste verl.Judith & Jetske

de schooljongens:

kransen voor Matthys, Tjerk & Folkert
2de prijs: Johan & Folkert Yde

de Meisjes:

Kransen voor Trudie & Silke
2de prijs: Marrit & Kristia
1ste verl.ronde: Iris & Nina
2de verl.ronde: Esther & Anouk

de jongens:

kransen voor Harold & Jeffrey
2de prijs : Klaas Jan & Ruerd

Voor meer foto’s zie op onze facebooksite: https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

jeugd federatie partij

zie voor eerste aktie foto’s op onze facebook site

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Ouder-kind Partij 24 juni

jeugdfedratiepartij 22 juni

10 juni Ledenpartij voor Senioren en jeugd

Winnaars bij de Ledenpartij jeugd
1e prijs Frans, 2de Lucas & 3de Sanne
bij de jongsten/ welpen was de krans voor Jelke Pieter, 2de prijs voor Jorrit.

Winnaars bij de ledenpartij senioren
kransen voor Joost, Johan & Hessel
2de prijs voor Sander, Joop & Johan.
L O K W I N S K E !