periode titel

Vorige week is de periode titel uit gereikt aan de dames-, en heren A en B klasse, de prijzen die verdeeld zijn is aan diegene die aanwezig waren. Dat zou kunnen betekenen dat je in de top 3 staat, maar niet aanwezig was, dat de prijs naar de volgende genomineerde ging.

De Vries Partij 14 juli

Opgave via KNKB-site

 

24 juni Ouder-kind partij

Prijswinnaars bij de kabouters;
Krans voor Lars & Steef
2de pr. Marrit & Joop

prijswinnaars bij de Welpen;
kransen voor Frans & Klaas Jan
2de pr. Jeljer Sjoerd & Sjoerd

Prijswinnaars bij de pupillen & Schooljeugd;
Kransen voor Gerlof & de Sponsor
2de prijs Thijs & Inge
1ste verl. Lucas & Timo
2de verl. Mark & Otto
3de verl. Sanne & Arjen.

Voor meer foto’s zie onze faceboeksite;

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Prijsuitslag Jeugd federatie partij 22 juni

 

Prijswinnaars van de welpen:

Kransen voor: Ruurd & Wieke
2de pr.: Steffan, Imme Klaas & Floorke
1ste verl. ronde: Amber & Jeljer Sjoerd

de pupillen meisjes:

Kransen voor: Elbrich & Sanne
2de prijs: Ellen, Jetske & Brecht

de pupillen jongens:

Kransen voor Thijs & Lieuwe
2de prijs voor Niek & Mathijs

de schoolmeisjes:

Kransen voor Moniek, Brecht & Frieda
2de prijs: Eline & Anne Sjoukje
1ste verl.Judith & Jetske

de schooljongens:

kransen voor Matthys, Tjerk & Folkert
2de prijs: Johan & Folkert Yde

de Meisjes:

Kransen voor Trudie & Silke
2de prijs: Marrit & Kristia
1ste verl.ronde: Iris & Nina
2de verl.ronde: Esther & Anouk

de jongens:

kransen voor Harold & Jeffrey
2de prijs : Klaas Jan & Ruerd

Voor meer foto’s zie op onze facebooksite: https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

jeugd federatie partij

zie voor eerste aktie foto’s op onze facebook site

https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

Ouder-kind Partij 24 juni

jeugdfedratiepartij 22 juni

10 juni Ledenpartij voor Senioren en jeugd

Winnaars bij de Ledenpartij jeugd
1e prijs Frans, 2de Lucas & 3de Sanne
bij de jongsten/ welpen was de krans voor Jelke Pieter, 2de prijs voor Jorrit.

Winnaars bij de ledenpartij senioren
kransen voor Joost, Johan & Hessel
2de prijs voor Sander, Joop & Johan.
L O K W I N S K E !

9 juni KNKB Dames vrije formatie

Zaterdag werd de KNKB Dames 1e klas vrije formatie gespeeld op ons sportpark De Kromme Tille.

de KRANSEN zijn voor ; Sietske Okkema( Easterein), Maaike Osinga (Franeker), & Imke van der Leest ( Easterein).
2de prijs; Annet de Haan (St.Anne), Jeska Terpstra (Easterein), & Alette van Popta ( Lollum).
3de prijs; Jeanette Jansma ( Dronryp), Sigrid de Jong ( Blauwhuis) & Marije Hellinga ( Deinum).
3de prijs; Elly Hofman ( Dronrijp), Marte Altenburg (Grou) & Anouk Smink ( Makkum).
1 e herkansing; Nicole Hempenius ( Franeker, Wybrig Bakker ( Tersoal) & Melissa R Hiemstra ( Stiens).
2de herkansing; Jildou Sweering ( Folsgare), Hester Bruinsma ( Wommels) & Anneke Smid ( Witmarsum).

Meer foto’s op facebook https://www.facebook.com/KV-de-Lytse-Stuit-913775942052024/

1 juni fed.afd. Kampioenschappen

Gisteren op de federatie afdeling kampioenschappen in Easterein 3 partoeren van De Lytse Stuit met 2de prijzen;

welpen: Frans & Ruurd

Pupillen: Thijs & Lucas

Jongens/Meisjes : Klaas Jan & Iris